Αρχική »

Αρχική


ΕΑΠ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Εξ Αποστάσεως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική», για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Ημερομηνία Δημιουργίας : 28-07-2015

Ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π. (Κτίριο Δ')"

Ημερομηνία Δημιουργίας : 03-07-2015

ΕΑΠ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εξ Αποστάσεως Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Enterprise Risk Management»/ HOU & OUC - Distance Learning joint Programme «MSc in Enterprise Risk Management»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-06-2015

Ε.Α.Π. & Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική", για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Ημερομηνία Δημιουργίας : 27-04-2015

Ψήφισμα για την εκδημία του μέλους της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλου Κορδοπάτη

Ημερομηνία Δημιουργίας : 16-10-2014

Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ

Ημερομηνία Δημιουργίας : 18-09-2013

Πρόσβαση στις νέες εγκαταστάσεις Ε.Α.Π. & Διευθύνσεις Εξεταστικών Κέντρων

Ημερομηνία Δημιουργίας : 21-05-2012

<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας