ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ »

Νέο λογότυπο Ε.Α.Π.


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προχωρά στην αντικατάσταση του λογοτύπου του. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, στην υπ? αριθμ. 286/21-12-2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε την αλλαγή του λογοτύπου και την αντικατάσταση του παλαιού σε όλα τα έγγραφα, σφραγίδες, φακέλους αλληλογραφίας, έντυπα, πινακίδες, κ.α

 

 

Η αλλαγή του λογοτύπου έχει στόχο την αισθητική ανανέωση που θα απεικονίζει τη σύγχρονη ταυτότητα και το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο λογότυπο του Πανεπιστημίου προστέθηκε η ονομασία του στα Ελληνικά και δευτερευόντως στα Αγγλικά.

 

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του λογοτύπου (κωδικοί χρωμάτων, έγχρωμη -  ασπρόμαυρη έκδοση, γραμματοσειρά, κλπ.) θα δοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες στις Ακαδημαϊκές Σχολές και στις Διοικητικές Υπηρεσίες.

 

Αρμόδια υπηρεσία είναι το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων.<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας